سریال (سفر) قسمت 1

سلام!

خوبید؟

چه خبرا؟

چی کارا میکنید؟

امروز اومدم با یه سریال که خودم ساختم!

اسمش سفر هست!

ماجرای 2 tts!

شما میتونید این سریال رو از

اینجا

دانلود کنید و لذت ببرید

موفق باشید